Målgruppe: Pædagoger, lærer og undervisere, familier, plejefamilier, psykologer, familiekonsulenter, sagsbehandlere.

Foredragets kerneperspektiver:

Foredragets omdrejningspunkt er at tage vores børn og unges diagnoser alvorlige og få viden om, hvordan diagnoser påvirker vores børn. Herunder både hvordan de kan hjælpe med at forklare udfordringer, men også hvordan vi kan kigge bag om den adfærd, vi tilskriver diagnoser, for at skabe de bedste rammer for at vores børn udvikler sig og trives. Vi vil kigge på hjernens funktion i forhold til diagnoser, men også i forhold til hvordan vi kan bidrage til at “træne” hjernen på en hensigtmæssige måde med vores egen adfærd.

Vi skal kigge på andre perspektiver på, hvad der er med til, at forklare vores børns adfærd og behov. Her særligt skal vi tale om udvikling og tilknytning hos børn. Der vil ligeledes være et særligt fokus på børn med omsorgssvigt eller traumer i rygsækken, og hvordan vi kan forstå og hjælpe dem, med det de har med sig, for at opnå større trivsel og glæde hos børn og ikke mindst deres familier. Vi skal ligeledes ind på vigtigheden af mentalisering og arbejde med konkrete tilgange til at styrke vores børns mentaliseringsevne.

Foredraget vil forholde sig nysgerrigt til, hvad det er vores børn forsøger at kommunikere med deres adfærd, og hvordan vi som omsorgspersoner og professionelle bedst kan forstå dem og hjælpe dem godt på vej.

Foredraget vil ligeledes indholde konkrete strategier til, hvordan vi kan samarbejde med vores børn og forstærke den positive adfærd vi (også) ser, at de har.

Hvad i får med jer:

  • Viden om børn og diagnoser
  • Viden om hjernens funktion
  • Viden om tilknytning og traumer hos børn og unge
  • Inspiration til at se vores børns adfærd i et nyt lys
  • Konkrete redskaber til at forstærke positiv adfærd
  • Viden om mentalisering og hjerne modning og redskaber til at styrke dette
  • Konkrete øvelser at lave sammen med jeres børn
  • Slides fra foredraget frit tilgængeligt for alle deltagere

Format: Barnet før diagnosen er et heldagsforedrag (6 timer)

Terapeut Pernille Ljungdalh

Skrevet af

Pernille Ljungdalh

Terapeut, ADHD/ADD specialist og familiekonsulent.

Mennesker, mental sundhed, neurodivergens og psykologi har altid været af stor interesse for mig. Med uddannelser inden for det sundhedsfaglige og med baggrund i psykologi og forskning, arbejder jeg for, at hjælpe dig tættere på det, der er vigtigt for dig og for at du lever det liv, du ønsker.

Jeg ser frem til at tale med dig

Kontakt via telefon, mail og formular

Her finder du mig:

Psykoterapi og ADHD/ADD rådgivning ved Pernille Ljungdalh

Birkedalsvej 2, 4791 Borre

Der er mulighed for samtaler, forløb og foredrag online.

Mobil +45 60119329

Mailadresse Pernille@ljungdalh.dk

Kontakt

Please enable JavaScript in your browser to complete this form.