Introduktion til ADD og ADHD – Hvad er egentlig forskellen?

ADD (Attention Deficit Disorder) og ADHD (Attention Deficit Hyperactivity Disorder) er komplekse neurologiske tilstande, der kan påvirke dine kognitive funktioner og adfærd. Mens begge tilstande deler visse fællestræk, er der specifikke forskelle på ADD og ADHD.

Hvis du har ADHD kan du opleve udfordringer med opmærksomhed, impulsivitet og hyperaktivitet, men det er vigtigt at bemærke, at symptomerne kan variere betydeligt fra person til person og fra barndom til voksenalder. Har du ADD, oplever du primært koncentrationsvanskeligheder, hvilket kan udfordre, når du ønsker at tilegne dig ny viden, uden den samme markante hyperaktivitet, der ofte er forbundet med ADHD. Mange mennesker jeg har arbejdet med, som har en ADD diagnose har dog fortalt mig, at de føler, at de har mindst ligeså meget hyperaktivitet – det foregår bare inde i deres hoveder, så andre mennesker ikke kan se det.

Det er afgørende at forstå disse forskelle, da det påvirker tilgangen til behandling, støtte og tilpasning af ens liv når man har en hjerne som er anderledes end den neurotypiske.

Neurotypisk vs. neurodivergent hjerne

En neurotypisk hjerne refererer til den “normale” eller typiske hjernefunktion, som det observeres hos flertallet af mennesker. Udtrykket bruges ofte i kontrast til neurodiversitet, der omfatter en bred vifte af neurologiske variationer og tilstande. Neurotypiske hjerner fungerer inden for det, der betragtes som normalområdet for kognitiv, social og følelsesmæssig funktion. Disse hjerner er mere i overensstemmelse med samfundsnormerne og forventningerne, når det kommer til opfattelse, sprog, indlæring, og social interaktion, men de er ligeså intelligente og nogle gange med et højere intelligens niveau end den neurotypiske. Man kan sammenligne det med et andet styresystem eksempelvis Android vs. Iphone. En neurodivergent hjerne har et andet styresystem og nogle andre vilkår for, at opnå trivsel. Derfor virker de strategier som neurotypikere ofte anvender i deres hverdag ikke altid for mennesker med et “anerledes styresystem” – derfor skal der en anden tilgang til.

For mere information om, hvordan du kan arbejde med din ADD og ADHD, kan du udforske min hjemmeside under ADHD/ADD Coaching, eller hvis du som fagprofessionel har brug for mere viden om neurodivergens kan du booke foredrag, sparring og rådgivning for at hjælpe den målgruppe, som du arbejder med.

Lad os nu kigge lidt på de forskellige aspekter af ADD og ADHD, for at opnå en dybere forståelse.

Hvad er ADD og ADHD?

ADHD er en medfødt udviklingsforstyrrelse, der manifesterer sig med hovedsymptomer som:

  • Koncentrationsbesvær
  • Hyperaktivitet
  • Svært ved at regulere følelser

For eksempel kan børn med ADHD vise store følelsesmæssige udsving og have problemer med leg og samvær med andre børn, mens unge med ADHD kan have svært ved at træffe beslutninger, igangsætte, have tidsfornemmelse og kan være udfordrede på at skulle involvere sig i opgaver, som ikke har deres interesse. Dette handler ikke om, at de ikke vil eller ikke har viljestyrken til det, men at deres hjerne fungere anderledes og har brug for at blive stimuleret. Symptomerne for ADHD varierer fra person til person og kan også variere mellem børn og voksne.

På den anden side er ADD en specifik type ADHD, hvor personer ikke udviser samme udadreagerende hyperaktivitet. Mennesker med ADD kan have svært ved at koncentrere sig og tilegne sig ny viden. Det er vigtigt at forstå disse forskelle for at kunne identificere og håndtere symptomerne korrekt, og for at kunne tilbyde den rette støtte og behandling til personer med disse tilstande.

Styrker ved ADD og ADHD

Noget mange glemmer er, at mennesker med ADD og ADHD besidder en række styrker, som ofte overses. For eksempel har mange personer med disse tilstande en unik evne til kreativ tænkning. Deres nysgerrighed og evne til at tænke uden for boksen kan føre til innovative løsninger på komplekse problemer. Et eksempel kan være et menneske med ADHD, der takket være deres hyperfokus og kreativitet kan trives i en rolle, der kræver hurtige beslutninger og konstant problemløsning, såsom en nødsituation eller kreativt arbejde som kunst eller musikproduktion.

Nysgerrighed er også en af de styrker, der ofte findes hos mennesker med ADD og ADHD i en helt særlig grad. Deres vedvarende interesse i at udforske nye idéer og koncepter kan bidrage til at skabe en passion for læring og opdagelse. Dette kan være en fordel i uddannelsesmæssige og kreative miljøer, hvor der er behov for en kontinuerlig stræben efter viden. For eksempel kan mennesker med ADD udnytte deres nysgerrighed og dybe fokus til at fordybe sig i et emne, hvilket kan føre til en ekspertise på et bestemt område eller en unik forståelse af komplekse emner.

Fornemmelse for andre er også noget ganske unikt, som jeg mange gange har oplevet mennesker med ADHD og ADD besidde i en helt særlig grad. Det at kunne træde ind i et rum og nogle gange fornemme, hvordan andre mennesker har det er en helt særlig form for empatisk kompetence, som virkelige er beundringsværdig.

Det er vigtigt at anerkende og støtte disse styrker, da det kan være afgørende for ham eller hende du kender med ADD og ADHD for at trives og lykkes. Når disse styrker er kanaliseret og næret på en positiv måde, kan de bidrage til personlig og professionel vækst. At genkende og udnytte disse styrker er afgørende for at skabe en positiv selvopfattelse og selvtillid hos alle mennesker – også dem med ADD og ADHD. Ved at fokusere på disse styrker kan man hjælpe med at skabe en sund og positiv tilgang til livet, hvilket vi alle fortjener at opleve.

Udfordringer ved ADD/ADHD

Selvom der er mange styrker forbundet med ADD og ADHD, er der også betydelige udfordringer, som personer med disse tilstande står overfor. Koncentrationsvanskeligheder er en af de mest udbredte udfordringer. Personer med ADD har ofte svært ved at fastholde deres opmærksomhed på en bestemt opgave eller aktivitet, mens personer med ADHD kan kæmpe med at kontrollere deres impulser og hyperaktivitet, hvilket kan påvirke deres evne til at koncentrere sig. Disse udfordringer kan have en betydelig indvirkning på både uddannelsesmæssige og arbejdsmæssige præstationer. Derfor et det vigtigt at uddannelsesinstitutioner og arbejdspladser sætter sig ind i, hvordan de kan hjælpe mennesker med et anerledes styresystem til at trives i deres udvikling.

Impulsivitet er en anden udfordring, der ofte er forbundet med ADD og ADHD. Personer med disse tilstande kan handle uden at tænke på konsekvenserne, hvilket kan føre til vanskeligheder i personlige og professionelle forhold. Dette kan resultere i sociale misforståelser og endda konflikter, hvilket yderligere kan påvirke personernes trivsel og selvværd.

Endvidere kan personer med ADD og ADHD opleve stigmatisering og en generel mangel på forståelse fra deres omgivelser. Denne manglende forståelse kan føre til følelser af isolation og ensomhed, hvilket kan forværre de allerede eksisterende udfordringer forbundet med disse tilstande. Det er vigtigt at anerkende disse udfordringer for at kunne tilbyde den nødvendige støtte og forståelse til personer med ADD og ADHD.

For at håndtere disse udfordringer er det afgørende at skabe et støttende og forstående miljø, der anerkender de unikke behov, som personer med ADD og ADHD har. Med den rette støtte og forståelse kan personer med disse tilstande lære at navigere i livet på en mere hensigtsmæssig måde og opnå succes på trods af de udfordringer, de står overfor.

Forskningen peger på betydningen af at anerkende og adressere disse udfordringer for at skabe et mere inkluderende og støttende samfund for mennesker med ADD og ADHD.

Behandlingsmuligheder for ADD og ADHD

Når det kommer til behandling af ADD og ADHD, er der flere tilgange, der kan hjælpe med at håndtere symptomerne og forbedre livskvaliteten for personer med disse tilstande. Terapi er en central del af behandlingen, da det kan hjælpe med at håndtere udfordringer relateret til koncentration, impulsivitet og hyperaktivitet. Terapi kan også være til gavn for at tackle eventuelle følelsesmæssige eller adfærdsmæssige problemer, der kan opstå som følge af ADD eller ADHD.

Færdighedstræning er en anden vigtig behandlingsmulighed, der sigter mod at udvikle specifikke færdigheder til at håndtere symptomer og udfordringer. Dette kan omfatte træning i tidsstyring, organisatoriske færdigheder og sociale interaktionsfærdigheder for bedre at kunne navigere i hverdagen.

Nogle personer med ADD og ADHD kan have gavn af medicin som en del af deres behandlingsplan. Medicin kan hjælpe med at reducere symptomer på uopmærksomhed, hyperaktivitet og impulsivitet. Det er dog vigtigt at bemærke, at medicin ikke er den eneste løsning og aldrig skal stå alene.

Endelig kan livsstilsændringer spille en afgørende rolle i at støtte personer med ADD og ADHD. Dette kan omfatte at skabe strukturerede rutiner, sunde søvnvaner, regelmæssig motion og en sund kost, der kan hjælpe med at reducere symptomerne og forbedre den generelle trivsel. Det hjælper alle mennesker, skal det lige siges.

Justering af livet med neurodivergens.

Når man lever med ADD eller ADHD, kan det være gavnligt at tilpasse ens daglige rutiner og omgivelser for at skabe en mere støttende og givende livsstil. Struktureret planlægning spiller en afgørende rolle, da det kan hjælpe med at skabe forudsigelighed og reducere stress i hverdagen. Dette kan omfatte at bruge opgavelister, kalenderplanlægning og påmindelser for at holde styr på vigtige opgaver og aftaler, men kan også handle om, at arbejde kognitionsmæssigt via eksempelvis adfærdsterapi særligt rettet imod den måde en neurodivergent hjerne er struktureret på. Hvis du er nysgerrig på at vide mere om dette, er du meget velkommen til at kontakte mig. Jeg laver individuelle forløb med udgangspunkt i den evidensbaserede metode Reason and Rehabilitation for ADHD.

Desuden er støtte fra nære relationer afgørende for trivsel med ADD/ADHD. Familien, venner og kolleger kan spille en central rolle i at skabe et understøttende miljø. Dette kan indebære at informere dem om ens tilstand, så de bedre forstår udfordringerne og kan yde passende og kærlig støtte.

Uanset om du har en særlig hjerne, et andet styresystem, en diagnose eller ej, så fortjener vi alle at leve et liv fyldt med glæde, succeser og kærlighed. Nogle gange spænder livet ben for os og det kan man have brug for hjælp til.

Du er altid velkommen til at kontakte mig, hvis noget af ovenstående har rørt sig i dig eller hvis du leder efter en sparringspartner til livets udfordringer.

Terapeut Pernille Ljungdalh

Skrevet af

Pernille Ljungdalh

Terapeut, ADHD/ADD specialist og familiekonsulent.

Mennesker, mental sundhed, neurodivergens og psykologi har altid været af stor interesse for mig. Med uddannelser inden for det sundhedsfaglige og med baggrund i psykologi og forskning, arbejder jeg for, at hjælpe dig tættere på det, der er vigtigt for dig og for at du lever det liv, du ønsker.

Categories: ADHD/ADD

Jeg ser frem til at tale med dig

Kontakt via telefon, mail og formular

Her finder du mig:

Psykoterapi og ADHD/ADD rådgivning ved Pernille Ljungdalh

Birkedalsvej 2, 4791 Borre

Der er mulighed for samtaler, forløb og foredrag online.

Mobil +45 60119329

Mailadresse Pernille@ljungdalh.dk

Kontakt

Please enable JavaScript in your browser to complete this form.