Støtteforløb for borgere

Jeg tilbyder online støtteforløb til jeres borgere, som kan have brug for mere viden om deres diagnose og hjælp til at klare hverdagen.

Det kan f.eks. være i forbindelse med jobafklaringsforløb. Forløbet er altid med udgangspunkt i den enkelte borger og hvad dennes ressourcer er.

Jeg yder særlig støtte til de borgere, som i jobafklaringsforløb, eller som på anden vis er i kontakt med kommunen for at opnå bedre trivsel.

Under forløbet oplever jeg det som givende at deltage i udviklingsmøder med sagsbehandler, for at sikre den bedste støtte og det bedste samarbejde for at hjælpe jeres borgere godt videre.

Terapeut Pernille Ljungdalh
Terapeut Pernille Ljungdalh


Familiekonsulentydelser

Jeg tilbyder familiekonsulentydelser i form af familievejledning og familiebehandling til familie med børn eller unge, som er udfordret på trivsel. Enten pga. neurodivergens eller andre sociale udfordringer. Jeg har stor erfaring med at samarbejde med familier om, at skabe en positiv og god hverdag, med fokus på hele familien.

Som familiekonsulent er mine værdier centreret omkring at skabe et trygt og støttende miljø for de familier, jeg arbejder med.
Det er altid med udgangspunkt i deres hverdag og deres tilgængelige ressourcer.
Min tilgang vil altid være baseret på nysgerrighed og omsorg.

Mit møde med familierne vil altid tage udgangspunkt i nedenstående perspektiver

  1. Empati og Respekt: Jeg tror på, at alle familier fortjener respekt og forståelse. Jeg udviser empati over for deres udfordringer og livssituationer, uden at dømme, og jeg stræber efter at bygge tillid og en positiv relation.
  2. Familiecentreret tilgang: Jeg fokuserer på at bevare og styrke familiens enhed. Mit mål er at hjælpe familier med at arbejde sammen for at løse deres udfordringer og opnå positive forandringer i deres liv.
  3. Kulturel Sensitivitet: Jeg anerkender og respekterer mangfoldigheden af kulturer og baggrunde blandt de familier, jeg arbejder med. Jeg tilpasser mine tilgange og løsninger for at imødekomme familiernes unikke behov og værdier.
  4. Samarbejde og Kommunikation: Jeg tror på betydningen af åben og ærlig kommunikation. Jeg arbejder tæt sammen med familierne, andre fagfolk og samarbejdspartnere for at sikre, at alle relevante ressourcer er tilgængelige for familien.
  5. Kontinuerlig Udvikling: Jeg stræber efter at forbedre mine færdigheder og viden gennem løbende uddannelse og supervision. Jeg er dedikeret til at holde mig opdateret om de seneste metoder og bedste praksis inden for familiearbejde.
  6. Barnets Tarv: I alle mine handlinger og beslutninger prioriterer jeg altid barnets tarv. Jeg arbejder for at sikre, at børns behov og rettigheder beskyttes og opfyldes på bedst mulig måde.
  7. Konfliktløsning og Problemløsning: Jeg hjælper familier med at udvikle sunde færdigheder til konfliktløsning og problemløsning, så de kan tackle udfordringer på en konstruktiv måde.
  8. Fortrolighed og Etik: Jeg opretholder den højeste grad af fortrolighed og overholder alle etiske retningslinjer og regler. Familiers tillid til mig er afgørende for et vellykket samarbejde.
  9. Håb og Empowerment: Jeg tror på familiernes potentiale for forandring og empowerment. Jeg støtter dem i at opbygge håb og tro på deres evne til at skabe positive ændringer i deres liv.
  10. Fleksibilitet og Tilpasning: Jeg er fleksibel og tilpasser mine tilgange og metoder efter familiernes behov og udvikling. Jeg er åben for at justere min indsats, når det er nødvendigt for at opnå de bedste resultater.

Familiekonsulentydelser tilbydes som udgangspunkt på Sjælland, Møn og Lolland-Falster.

Terapeut Pernille Ljungdalh

Skrevet af

Pernille Ljungdalh

Terapeut, ADHD/ADD specialist og familiekonsulent.

Mennesker, mental sundhed, neurodivergens og psykologi har altid været af stor interesse for mig. Med uddannelser inden for det sundhedsfaglige og med baggrund i psykologi og forskning, arbejder jeg for, at hjælpe dig tættere på det, der er vigtigt for dig og for at du lever det liv, du ønsker.

Jeg ser frem til at tale med dig

Kontakt via telefon, mail og formular

Her finder du mig:

Psykoterapi og ADHD/ADD rådgivning ved Pernille Ljungdalh

Birkedalsvej 2, 4791 Borre

Der er mulighed for samtaler, forløb og foredrag online.

Mobil +45 60119329

Mailadresse Pernille@ljungdalh.dk

Kontakt

Please enable JavaScript in your browser to complete this form.