ADHD/ADD – En Neuropsykiatrisk Lidelse

ADHD og ADD er komplekse neuropsykiatriske lidelser, der kan have en betydelig indvirkning på dit daglige liv. Symptomerne inkluderer ikke kun uopmærksomhed og hyperaktivitet, men også impulsive adfærdsmønstre, hvilket kan gøre det udfordrende at fungere optimalt i hverdagen. For eksempel kan børn med ADHD have svært ved at følge med i undervisningen i skolen, hvilket kan påvirke deres akademiske præstationer og sociale interaktioner negativt. Voksne med ADHD kan opleve udfordringer med at opretholde fokus på arbejdet eller have svært ved at organisere deres tid effektivt, hvilket kan påvirke deres produktivitet og jobpræstationer, blot for at nævne nogle overordnede perspektiver. 

Det er også vigtigt at erkende, at ADHD ikke kun påvirker dig, men også din familie og nære relationer. Forældre til børn med ADHD kan opleve ekstra stress og bekymring på grund af de udfordringer, der kan opstå i forbindelse med barnets adfærd og skolegang. Derfor er det afgørende at forstå, at ADHD/ADD er en komplekst, og kræver en helhedsorienteret tilgang til behandling og støtte.

ADHD/ADD er ikke en ensartet tilstand, og dens virkning kan variere betydeligt fra individ til individ. For eksempel kan nogle mennesker med ADHD/ADD have overvejende uopmærksomme symptomer, mens andre primært oplever hyperaktivitet og impulsivitet. Derfor er det vigtigt at identificere og forstå de individuelle behov og udfordringer man kan have, for at vide hvordan man skal søge støtte og behandling.  Ved at anerkende den kompleksitet, som ADHD og ADD repræsenterer, kan vi bedre imødekomme de udfordringer, der kan følge med på en individuel måde. Har man mødt et menneske med ADHD eller ADD, har man mødt ét menneske med ADHD eller ADD. 

Behandlingsmuligheder for ADHD

Når det kommer til behandling af ADHD, er der flere forskellige typer medicin, der kan bruges til at hjælpe med at håndtere symptomerne. Disse omfatter både centralstimulerende og ikke-centralstimulerende midler, der har forskellige virkningsmekanismer og anvendelsesområder.

For eksempel, centralstimulerende midler som methylphenidat og dexamfetamin er nogle af de mest almindelige lægemidler til behandling af ADHD. Disse midler kan hjælpe med at forbedre koncentration og reducere hyperaktivitet. Der er en variant, lisdexamfetamin, der har en langsommere virkning.

Når det kommer til ikke-centralstimulerende midler som atomoxetin og guanfacin, er det vigtigt at forstå, at de virker på forskellige måder end de centralstimulerende midler. Disse midler kræver ofte længere tid for at opnå den ønskede effekt, og de kan være mere hensigtsmæssige for nogle afhængigt af individuelle behov og reaktioner på medicinen, hereunder bivirkninger. Ligesom vores hjerner kan være forskellige, er vores kroppe det også og kan derfor metabolisere medicin forskelligt. 

Virkning af ADHD Medicin

Når det kommer til behandling af ADHD, er det vigtigt at forstå virkningen og forskellene mellem de forskellige typer medicin, der anvendes. Methylphenidat er det foretrukne valg til behandling af ADHD hos både børn og voksne, da det hjælper med at forbedre koncentrationen og reducere hyperaktivitet og impulsivitet. På den anden side anvendes dexamfetamin, hvis der ikke er nogen effekt eller hvis der opstår generende bivirkninger ved brugen af methylphenidat. Dexamfetamin har en lignende virkningsmekanisme som methylphenidat, men det kan være mere effektivt for nogle. 

Når det kommer til ikke-centralstimulerende midler, som f.eks. atomoxetin, er det vigtigt at forstå, at det virker anderledes end de stimulerende midler. Atomoxetin kræver daglig indtagelse i 1-3 måneder for at opnå fuld effekt, men det kan være et passende valg for personer med ADHD og komorbide tilstande så som angst.

Forskningen understreger vigtigheden af at overveje individuelle reaktioner og behov, når man vælger den mest hensigtsmæssige medicin til behandling af ADHD. Ved at tage højde for individuelle faktorer kan man optimere behandlingsresultater og minimere risikoen for uønskede bivirkninger. Tal altid med din læge om hvordan du får det, af den medicin, du tager. Der kan være andre muligheder tilgængeligt. Spørg også altid hvis der er noget, du er i tvivl om. Det er din krop og dit valg at tage medicin.  

Anvendelse og dosering af ADHD Medicin

Når det kommer til anvendelse og dosering af ADHD medicin, er det vigtigt at forstå, at forskellige typer medicin har forskellige virkningsmekanismer og bivirkninger. Methylphenidat, for eksempel, er det foretrukne valg til behandling af ADHD, både hos børn og voksne. Det kan findes i præparater med kort eller lang virkningsvarighed afhængigt af individets behov og respons på medicinen. Doseringen varierer også med alder og vægt, og det er afgørende at titrere dosis individuelt for at opnå den optimale terapeutiske effekt. Det er vigtigt for mig at understrege, at ændringer i dosis af din medicin altid foregå i samråd med din læge.

Lisdexamfetamin, på den anden side, er et pro-drug, hvilket betyder, at det langsomt omdannes til dexamfetamin i blodbanen. Dette kan påvirke, hvordan det metaboliseres i kroppen og hvor lang tid det tager at opnå den ønskede virkning. Dette aspekt af lisdexamfetamin gør det til et unikt valg i behandlingen af ADHD, især hos dem der har behov for en længerevarende virkning.

Guanfacin, derimod, er blevet identificeret som et effektivt lægemiddel til behandling af ADHD hos børn og unge. Det er et ikke-centralstimulerende, døgndækkende lægemiddel, der fungerer anderledes end de traditionelle centralstimulerende midler. Guanfacin påvirker visse signalstoffer i hjernen, men dens virkningsmekanisme ved ADHD er ikke helt klarlagt. Dette valg af medicin kræver også en individuel dosisjustering for at opnå den optimale effekt i behandlingen af ADHD. 

Betydningen af Hydrering under ADHD Medicinering

Når man bruger medicin til behandling af ADHD eller ADD, er det afgørende at fokusere på at opretholde tilstrækkelig hydrering. Dette skyldes, at visse typer ADHD-medicin kan have bivirkninger, der fører til nedsat appetit og øget svedtendens, hvilket i sidste ende kan øge risikoen for dehydrering. Dehydrering kan have yderst negative konsekvenser, da det ikke kun kan forværre symptomerne på ADHD/ADD, men også påvirke kroppens generelle funktion.

Dehydrering kan have en betydelig indvirkning på en persons trivsel og daglige funktion. For eksempel kan det forværre træthed og nedsætte evnen til at opretholde fokus og koncentration, hvilket kan være områder, hvor du i forvejen kan være udfordret, hvis du har ADHD eller ADD. 

Medicin skal aldrig stå alene

Medicinsk behandling af ADHD/ADD kan have en betydelig indvirkning på din daglige funktion og livskvalitet. Medicineringen hjælpe med at reducere symptomer, men er aldrig en kur, da din hjerne ikke er noget, der skal kureres. Den skal have noget mere overskud til fungere bedre, og det oplever nogle at medicinsk behandling kan give.

Psykoedukation, viden omkring hvad det vil sige at have en ADHD eller ADD diagnose, er første skridt til at lære mere om, hvordan du trives i dit liv med den forudsætning, at du har en anderledes hjerne end de fleste. Viden omkring hvordan din ADHD/ADD kommer særligt til udtryk for dig er næste skridt i mod at lære strategier til at leve et godt liv med ADHD/ADD. Bevidsthed omkring vanskeligheder og hvornår de kommer til udtryk, kan gøre en stor forskel.

Professionel hjælp kan give dig og din familie, den nødvendige støtte til at håndtere udfordringer ved ADHD/ADD på en måde, der fremmer trivsel og livskvalitet. Jeg tilbyder terapi og individuelt tilrettelagte coachingforløb for dig, som ønsker støtte til at leve dit liv med ADHD/ADD, på en måde hvor din hjerne, og du trives. 

Jeg glæder mig til at møde dig. 

Kh Pernille

Terapeut Pernille Ljungdalh

Skrevet af

Pernille Ljungdalh

Terapeut, ADHD/ADD specialist og familiekonsulent.

Mennesker, mental sundhed, neurodivergens og psykologi har altid været af stor interesse for mig. Med uddannelser inden for det sundhedsfaglige og med baggrund i psykologi og forskning, arbejder jeg for, at hjælpe dig tættere på det, der er vigtigt for dig og for at du lever det liv, du ønsker.

Categories: ADHD/ADD

Jeg ser frem til at tale med dig

Kontakt via telefon, mail og formular

Her finder du mig:

Psykoterapi og ADHD/ADD rådgivning ved Pernille Ljungdalh

Birkedalsvej 2, 4791 Borre

Der er mulighed for samtaler, forløb og foredrag online.

Mobil +45 60119329

Mailadresse Pernille@ljungdalh.dk

Kontakt

Please enable JavaScript in your browser to complete this form.