Privat

Jeg bor på Møn med min kæreste Rasmus på en skøn nedlagt landejendom omgivet af marker og smuk natur. Vi nyder en hverdag, som bærer præg af, at vi begge er selvstændige.

Det er en vigtig værdi for mig at have en god balance mellem vores arbejdsliv hver især, vores professionelle samarbejdsprojekter og alt det som livet også byder på.

psykoterapeut Møn

Mit tidligere arbejdsliv har lært mig, hvor meget jeg værdsætter friheden til at kunne vælge, hvordan min hverdag og mit liv skal indrettes.

I mit liv er der nu blevet gjort plads til køkkenhave, kreative projekter, sommersejlads og mere ro til at nyde de små ting i livet. Det er en af flere årsager til, at jeg i dag er selvstændig. 

En anden og mindst ligeså vigtigt årsag er, at jeg har drøm om, at arbejde med menneskelig udvikling under eget navn. Jeg har arbejdet med mennesker hele mit liv og ved, hvor vigtigt det kan være, at at blive mødt lige der, hvor man er i livet.

Noget som altid har været en kæmpe motivationsfaktor for mig er dét at gøre en forskel for andre. Det er et privilegie at få lov til at hjælpe og være med til at, at få mennesker til at komme tættere på det, som er vigtigt for dem i livet. Det giver så uendelig meget mening for mig. 

Jeg glæder mig til at møde dig, lige der hvor du er.


Professionel baggrund

Jeg har en videnskabelig baggrund inden for forskning i Region Syddanmark, hvor jeg har publiceret videnskabelige artikler og holdt foredrag på internationale kongresser omkring psykiatri, mental sundhedsfremme og sammenspillet mellem flere diagnoser. Jeg har siddet i styregruppen for flere af de danske kvalitetsdatabaser i Danmark under Regionernes Kliniske Kvalitetsudviklingsprogram, herunder ADHD-databasen, Depressionsdatabasen og Skizofrenidatabasen. Her har jeg formidlet forskningsresultater på området og været med til at udvikle, hvordan vi forbedrer vores behandling i det offentlige på disse områder. Derudover har jeg siddet som frivillig i styregruppen for Danmarks Hjernesamling, hvis formål er at forske i hjernen til at forebygge neuropsykiatriske diagnoser i min rolle som næstformand i Sind Fyn.

Jeg er uddannet bachelor i Psykologi og sundhedsfremme og sundhedsstrategier og har en kandidat i Folkesundhedsvidenskab fra Syddansk Universitet.

Jeg har i mit arbejdsliv haft flere forskellige positioner, hvor samtaleforløb, rådgivning, vejledning og undervisning har været det bærende. Det har givet mig stor praksis erfaring og flere forskellige uddannelser på cv’et, som har skabt fundamentet for at skabe min egen virksomhed.

Jeg har stor erfaring som vejleder for unge på Syddansk universitet, hvor jeg særligt har specialiseret mig indenfor SPS-området (socialpædagogisk støtte) og hjulpet den enkelte unge med at opnå større trivsel og gennemførelse af uddannelse.

Det har altid været med udgangspunkt i hans eller hendes specifikke udfordringer og eventuelle diagnoser, men hvor mit fokus særligt har været på de ressourcer, som den studerende har haft og videreudvikling og støtte i deres uddannelsesforløb.

FGU foredrag

Derudover har jeg erfaring med udvikling af mentorforløb til mentorer på erhvervsuddannelser, således at de professionelle kan støtte deres unge lokalt undervejs i deres uddannelse.

Denne erfaring trækker jeg særligt på i mødet med mennesker med komplekse problemstillinger og kombinationer af diagnoser, da dette ofte er det jeg møder i mit arbejde med mennesker.

Endvidere har jeg arbejdet i en årerække som projektleder og udviklingskonsulent i ADHD-foreningen.

Her har jeg stået for at udvikle gruppeforløb, undervist og været konsulent på store uddannelsesprojekter særligt med fokus på psykoedukation omkring ADHD og ADD og tilstødende diagnoser så som autismespektrumforstyrrelser.

Jeg har udover mit professionelle virke altid været frivillig i organisationer, som har særligt fokus på mental sundhed og psykiatri, unges trivsel og formidling herunder Lambda – LGBTQ+ på Fyn, Kræftens Bekæmpelse, Ungdommens Røde Kors og headspace.


Uddannelser

Her af nogle af de uddannelser, jeg har med mig:

  • Coaching uddannelse fra Catalyzator
  • Certificeret ADHD/ADD Coach (Reason and Rehabilitation) fra Cognitive Center of Canada
  • Uddannelse indenfor kognitive adfærdsterapi (Young-Braham programme) 
  • Uddannelse indenfor autismespektrumforstyrrelser og belastningsreaktioner fra Psykologisk Ressource Center v/ Kirsten Callesen
  • Uddannelse i sanseforstyrrelser og autismespektrumforstyrrelser v/ A Sensu
  • Uddannelse i autismespektrumforstyrrelser og eksekutive funktioner v/ a.for.autisme
  • Studievejlederuddannelse ved Syddansk Universitet med særligt fokus på sårbare studerende
  • Certificering som psykoterapeut ved Systemisk Institut for Familieterapi (igangværende – 3. år ud af en 4-årig certificeringsproces)

Hvis du er mere nysgerrig på min faglige baggrund og erfaringer, kan du læse mere om det her på min linkedin https://www.linkedin.com/in/pljungdalh/, men du er også altid velkommen til at tage kontakt, hvis du ønsker at afklare, om jeg kan hjælpe dig som privat eller jer som professionelle.

Jeg ser frem til at tale med dig

Kontakt via telefon, mail og formular

Her finder du mig:

Psykoterapi og ADHD/ADD rådgivning ved Pernille Ljungdalh

Birkedalsvej 2, 4791 Borre

Der er mulighed for samtaler, forløb og foredrag online.

Mobil +45 60119329

Mailadresse Pernille@ljungdalh.dk

Kontakt

Please enable JavaScript in your browser to complete this form.